Nya sätt att jobba tillsammans minskar på giftiga moln av kväveoxid

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

SVT Nyheter rapporterar att aya satellitbilder från den europeiska rymdorganisationen ESA visar att utsläppen över Europa har minskat till följd av coronavirusets spridning. Men det är en kortsiktig effekt, menar Måns Nilsson, vd på Stockholm Environment Institute. 
– Det är inte så mycket att fira, säger han i SVT:s Morgonstudion. 

Från januari till mars har det giftiga moln av kväveoxid som legat över Europa minskat kraftigt. Liknande satellitbilder över Kina visar minskningar i utsläpp, vilket ger bättre luft och kan rädda liv. 

– Kväveoxid har ingen stor klimateffekt. Det är en lokal luftförorening som skapar problem för människors hälsa och framförallt växtlivet och jordbruket, säger Måns Nilsson.

Kortsiktiga effekter

Enligt världshälsoorganisationen WHO dör ungefär sju miljoner människor varje år av luftföroreningar. 

– Så det är en jättestor faktor som kortsiktigt blir bättre. 

Förklaringen till de minskade utsläppen är att fabriker och kolkraftverk stängt ner och att flygtrafik och biltrafik stannat av, enligt Måns Nilsson, vilket innebär att luften snabbt blir sämre igen när livet återgår till det normala. 

– Det är en kortsiktig effekt. Det är inte så mycket att fira.

Ändrade beteenden kan påverka

Måns Nilsson tror att den stora vinsten för miljö och klimat till följd av coronaviruset snarare kommer att vara våra förändrade beteenden. 

– Vi tvingas experimentera med nya sätt att jobba tillsammans, att ha möten online, distanskonferenser och att jobba hemifrån. Då minskar vi resandet och pendlandet. Det är något vi kan ta med oss när vi återgår till det normala livet. 

Till originalartikeln