Vi förmedlar utbildning inom områden som gör dig och din organisation bättre på distansarbete. Nedan hittar du utbildningar som kan hjälpa dig till nästa steg.


Workplaceless

Workplaceless® portfölj av utbildningsprogram har utvecklats för att hantera grundorsaken till att virtuella och distribuerade team kämpar med effektivitet – brist på anpassad träning. Workplaceless® utbildningar gör ditt distansarbetande effektivare, oavsett om du är egenföretagare, anställd eller arbetsgivare.

Onboarding och utbildning för nya till distansarbete

Lär dig de nyckelkompetenser som kommer att kvalificera dig, och hjälpa dig att lyckas i distansroller.

Lär dig hur du leder och hanterar hybridteam och helt distribuerade team.

Virtuell ledarutbildning gynnar chefen, teamet och företaget.

Träning för hybrid- eller distansexperimentande företag

Utvärdera din beredskap och anpassa din handlingsplan för distansarbete.


LinkedIn Learning har ett enormt utbud av onlineutbildningar on-demand. Perfekt för dig som jobbar på distans och vill kunna lära dig obundet av klassrum. Du kan gå enstaka kurser eller hela utbildningar, s k learning path. Som arbetsgivare kan dina medarbetare enkelt teckna en prenumeration som redovisas genom t ex utlägg.

Utbildningsförslag

Remote Working: Setting Yourself and Your Teams Up for Success

Become a Successful Remote Worker

Digital Transformation in Practice: Virtual Collaboration Tools